Abonnement

Abonneert u zich nú op Fotografisch geheugen, het enige tijdschrift in Nederland dat zich richt op het verzamelen en beheren van fotografie.

Een abonnement (drie nummers van 32 pagina’s) kost in Nederland € 35,00 per jaar. Buitenlandse abonnees betalen € 41,00 per jaar. Het abonnementsjaar loopt altijd van januari tot december; bij aanmelding ontvangt u alle reeds verschenen afleveringen van een jaargang.

Aanmelding voor een abonnement op Fotografisch geheugen is mogelijk via Aanmelden als abonnee.

Rechtspersonen die zich professioneel maar zonder zuiver commercieel oogmerk bezighouden met fotografie, worden uitgenodigd zich aan te melden als lid van de vereniging Nederlands Fotogenootschap. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 120,00 per jaar. Leden van het NFg ontvangen uitnodigingen voor ledendagen, symposia en andere activiteiten van de vereniging en ontvangen tevens het tijdschrift. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.