Najaarsdag | Fotografie | Donderdag 12 oktober 2023      

Next Level
Sectordag fotografie

Locatie:     Cervantes, Domplein 3, 3512 JC Utrecht
Voertaal:  
Nederlands
Toegang:  
Gratis (aanmelden wel verplicht ivm capaciteit & lunch)
Aanmelden:      
Secretaris@fotogenootschap.nl 

Programma:
10.00 – 11.00u plenair
Grote zaal        Fotografie: visuele lingua franca van onze tijd      
Sinds de grote fotografietentoonstellingen in de negentiende eeuw en de inspanningen van de picturalisten begin twintigste eeuw, kent fotografie in Nederland een gestage opmars in erkenning als serieus medium van visuele communicatie, documentatie en beeldende kunst. Inmiddels is fotografie alom aanwezig in onze maatschappij en door het gedemocratiseerde en wijdverbreide karakter gerust de ‘visuele lingua franca’ van onze tijd te noemen. Met de komst van vier gespecialiseerde fotomusea lijkt de definitieve erkenning daar, maar toch is er nog veel werk te verrichten. Deze dag probeert behoeften verder in kaart te brengen, om deze vervolgens te vertalen naar concreet te zetten stappen om infrastructuur, en in het kielzog daarvan beleid en financiering, in lijn te brengen met de grote rol die fotografie inmiddels in onze maatschappij heeft. Het NFg onderscheidt daarbij een paar richtingen waarin actie kan worden ondernomen, die aan bod komen in de volgende breakoutsessies.      

11.00 – 11.30u pauze

11.30 – 12.30u break-out sessies I
Grote Zaal       
Presentatie:      Festivals en musea zonder collectie                  
Presentatieinstellingen trekken aan de bel omdat ze zeggen buiten de boot te vallen. Hoe kan worden bijgedragen aan verbetering? Hoe kan connectie tussen erfgoed en presentatie verstevigd worden?

Zaal 1.3       
Acquisitie:        Afstemming fotocollecties                               
Het Nederlands Fotomuseum is gestart met een afstemmingsoverleg voor acquisitie. Wat is er voor nodig om die afstemming goed te coördineren? Stip op de horizon: Wanneer is die afstemming voldoende bereikt? Is er een ‘best practice’ voorbeeld uit een andere sector?  

Zaal 1.4                       
Digitaal:        Broodnodige nieuwe slag basisdigitalisering     
Hier en daar zijn goed gefinancierde digitaliseringsprojecten. Stip op de horizon: Is het mogelijk een gezamenlijk plan te maken om de nog niet gedigitaliseerde delen van de fotocollectie Nederland beter te digitaliseren en basaal te ontsluiten (op je eigen beeldbank).                  

Universiteit Utrecht, Kromme Nieuwegracht 20, T 0.03 
Onderzoek:       Naar leerstoelen fotografie                        
Vanuit het NFg sturen Joke de Wolf en Rutger van der Hoeven een nieuw subnetwerk voor onderzoekers op het gebied van de fotografie aanEen leerstoel fotografie is een logische een tussenstap in het bereiken van het hogere doel, namelijk de opname van fotografie binnen het cultuurbestel. Hoe zou die leerstoel eruit moeten komen te zien? Wat is er nodig om die leerstoel te bereiken?
                                        
Fotodok, Lange Nieuwstraat 7, Utrecht
Kennisdeling:     Visual Literacy en AI in het onderwijs  
Hoe kan worden bereikt dat in de curricula van het basis en middelbaar onderwijs landelijk standaard meer les wordt gegeven in visual literacy? Fotodok in Utrecht is al actief op dat gebied. Welke volgende stappen kunnen worden gezet?

12.30 – 13.30u             lunch in Cervantes

13.30 – 14.30               breakout sessies II
Grote Zaal               
Beheer en behoud:        Samenwerking in conservering
Welke noden worden er gevoeld bij restauratoren en conservatoren, in hun werkpraktijk bij de zorg voor de Nederlandse fotocollecties? Hoe kunnen de belangrijkste problemen opgelost te worden en wat is daar voor nodig?                                                                                                        

Zaal 1.3             
Acquisitie:        Opdrachtfotografie                                        
Hoe staat de met de inventarisatie van de foto-opdrachten in Nederland? In hoeverre is het noodzakelijk deze nieuw leven in te blazen in het licht van het opnemen van fotografie in het cultuurbestel vanaf 2029? Hoe kan dat bereikt worden?                                                                                                      

Zaal 1.4              
Digitaal:            Slimme fotocollecties                         
Het blijkt dat buitenlandse beeldbanken zoals van the Getty of de Metropolitan Museum of Art voor onderzoekers en beeldredacteuren makkelijker te vinden zijn dan Nederlandse. Wat is er voor nodig om daar verandering in te brengen?                                               

Zaal 2.1              
Onderzoek:       Fotografie in de Cultuurmonitor                       
Marc Prüst doet als zijspoor van zijn promotieonderzoek een inventariserend onderzoek naar de fotografiesector, met het doel om fotografie als domein op te nemen in de  Cultuurmonitor. We hebben jullie in de aanloop naar deze dag al om informatie gevraagd; help mee en stel hier je vragen om te zorgen dat de informatie uit jouw instelling zo goed mogelijk in de Cultuurmonitor.

Zaal 2.2              
Kennisdeling:    Oprichting nieuwe kennisbank fotografie          
Vanuit diverse plekken in de fotowereld wordt de behoefte geuit aan een centrale plek waar basale kennis over de fotografie te vinden is: die behoefte loopt uiteen van technische informatie (wat is een albuminedruk, hoe werd het natte collodiumprocedé uitgevoerd, hoe bewaar je foto’s het beste, wie was Daguerre?). Kan een kennisbank, met bijvoorbeeld ook filmpjes met uitleg (zie bijvoorbeeld ‘How was it made?’ van het V&A Museum of het George Eastman House) daarin gaan voorzien? Universiteit Leiden kan die hosten, wie gaat die maken, vullen en beheren?        

Zaal 2.3               
Vrij in te vullen op de dag zelf
Eén nog in te vullen breakoutsessie waar aanwezigen ideeën voor kunnen indienen.
Mogelijkheden zouden kunnen zijn:
Rol, belang en status van fotowedstrijden zoals World Press Photo en Zilveren Camera, Nationale portretprijs?
Nederlandse fotografie in internationaal perspectief
Er liggen kaartjes waarop je kunt schrijven waar jij het eerst aan denkt bij de vraag wat is de grootste uitdaging voor de fotografie? Wat is er het hardst nodig om fotografie vanaf 2029 in het Cultuurbestel op te nemen?

14.30 – 15.00   pauze

15.00 – 16.00   plenair  
Grote Zaal     Conclusies, acties voor de toekomst, discussie en afsluiting

16.00 – 17.00u borrel