Fotografisch geheugen

Het NFg publiceert drie maal per jaar het magazine Fotografisch geheugen. Fotografisch geheugen is een buitengewoon interessant blad voor iedereen die belangstelling heeft voor fotografie en fotografisch erfgoed. Niet alleen beheerders van fotocollecties, maar ook andere professionals in het beeld- en mediaveld, zoals publicisten, redacteuren, uitgevers, onderzoekers en fotografen, zullen in ons tijdschrift een waardevolle bron van inspiratie en informatie vinden. Niet in de laatste plaats is Fotografisch geheugen eveneens interessant voor mensen die uit liefhebberij belangstelling hebben voor (de geschiedenis van de) fotografie.

Elke aflevering van Fotografisch geheugen kent een centraal thema. Deze thema’s, gekoppeld aan de uiterst veelzijdige fotografiecollecties, -tentoonstellingen en –publicaties in ons land en daarbuiten, staan garant voor een grote afwisseling in artikelen en fotomateriaal.

Abonneren op Fotografisch geheugen is via deze site mogelijk. Zie hiervoor het submenu Abonnement.