Voorjaarsledensdag | ALV | Openbare lezingenmiddag bij tentoonstelling | Vrijdag 12 april 2024     

Pioniers – Fotografie door vrouwen

Locatie:                 Nationaal Archief, Den Haag
Datum:                  Vrijdag 12 april  
Aanmelden:        
Secretaris@fotogenootschap.nl 

Ochtendprogramma
Ledenvergadering Nederlands Fotogenootschap (alleen voor leden)

De jaarrekening 2023 en begroting 2024 dienen zoals ieder jaar te worden goedgekeurd door de leden. Daarnaast zijn er landelijk ontwikkelingen op gebied van cultuurbeleid, die voor de positie van de fotografie dus voor ons aller werk belangrijk zijn. Fotografie wordt als apart domein gedefinieerd in de cultuurmonitor van de Boekmanstichting (die weer basis is voor beleid en overheidsfinanciering). NFg heeft contact met Raad voor Cultuur en het Ministerie van OC&W o.a. via de ‘Focusgroep Fotografie’ die in het leven is sinds de fotografiebijeenkomst met de Raad voor Cultuur 1 juni 2023 en onze sectordag van oktober jl.. We streven naar een betere positie van fotografie in het cultuurlandschap, we hebben jullie input nodig, dienen ook te weten waar de noden en behoeften liggen.

Daarnaast zal de KB zal aanwezig zijn met een concrete vraag over digitaliseren voor Metamorfoze-projecten.

Tot slot mogen we meerdere nieuwe individuele leden welkom heten en twee nieuwe organisaties die lid zijn geworden van het NFg: Fenix in Rotterdam en Pennings Foundation in Eindhoven. Zij ontmoeten jullie graag.

Belangrijke onderwerpen, dus: komt allen!

10.30 – 11.00       Inloop
11.00 – 12.00       Ledenvergadering NFg (Mullerzaal) – agenda en vergaderstukken volgen
12.00 – 13.00       Lunch (vooraf aanmelden verplicht)

Middagprogramma
Openbaar lezingenprogramma bij tentoonstelling Pioniers – Fotografie door vrouwen
Ook voor niet-leden; toegang 7 euro (betalen met pin bij de ingang)

Aan de hand van foto’s uit de negentiende eeuw tot en met de jaren negentig van de twintigste eeuw wordt getoond dat vrouwen in alle tijden en genres als pioniers in de fotografie werkzaam waren. In de tentoonstelling is werk te zien van bekende en minder bekende fotografen zoals Emmy Andriesse, Eve Arnold, Eva Besnyö, Augusta Curiel, Gerda Taro en Alexine Tinne. De makers van de tentoonstelling, Elwin Hendrikse en Susanne van der Wolf, geven in een presentatie toelichting op de achtergronden van de tentoonstelling. Onderzoeker en conservator bij Museum Hilversum, Fiepke van Niel, geeft een presentatie over het onderzoek dat zij aan het opstarten is, waarbij zij ook een oproep tot samenwerking doet.

13.00 – 13.10       Welkom door Maartje van den Heuvel (voorzitter NFg)
13.10 – 13.40       Elwin Hendrikse (collectiespecialist fotografie Nationaal Archief) / Susanne van der Wolf (tentoonstellingsmaker Nationaal Archief): 
toelichting op het project Pioniers-Fotografie door vrouwen, concept, onderzoek, tentoonstelling
13.40 – 14.10       Fiepke van Niel (onderzoeker en conservator Museum Hilversum): lezing en oproep tot (onderzoeks-)samenwerking ‘Professionalisering van vrouwelijke fotografen ahv netwerken’ 
14.10 – ca.15.00  Bezoek tentoonstelling 
15.00 – 16.00        Borrel 
16.00 uur              Einde programma