Over het NFg

De fotografische collecties in Nederland vormen een unieke schatkamers voor (kunst)historisch onderzoek. Ze zijn echter ook een gemakkelijke prooi voor allerlei soorten van fysiek verval. Om dit erfgoed voor het nageslacht veilig te stellen, is een bundeling van krachten noodzakelijk.

Het NFg wil een belangrijke speler worden in het cultureel-politieke veld ten aanzien van het nationaal fotografisch erfgoed. Het heeft sinds 1991 al verschillende belangrijke initiatieven genomen. Zo stond het NFg aan de wieg van het Nationaal Fotorestauratie Atelier (inmiddels onderdeel van het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam), dat de actieve en passieve fysieke conservering van de kwetsbare fotocollecties in Nederland op de kaart heeft gezet.

Het NFg organiseert twee keer per jaar een ledendag waarbij de ontvangende instelling de collega’s laat kennismaken met hoogtepunten uit de eigen verzameling en met de eigen manier van werken, en waarbij er ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor draagt het NFg in belangrijke mate bij aan netwerkvorming en kennisverbreding.

Het NFg publiceert daarnaast Fotografisch geheugen. Dit is een drie maal per jaar verschijnend tijdschrift dat dient als platform voor kennisoverdracht en discussie, en als inspiratiebron. Daarbij denkt het NFg niet alleen aan de leden, maar tevens aan een veel groter publiek van in fotografie geïnteresseerden. De grote rijkdom die de Nederlandse fotocollecties kenmerkt, vormt immers een onuitputtelijke bron voor iedereen die zich bezighoudt met het professioneel gebruik van beeldmateriaal. Ons tijdschrift wordt toegestuurd aan alle leden. Niet-leden kunnen zich erop abonneren. Klik hier voor meer informatie.

Het Nederlands Fotogenootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40447960.