Welkom op de website van het Nederlands Fotogenootschap (NFg)

NFg

Het Nederlands Fotogenootschap (NFg) is het netwerk voor het samenwerkend fotografisch erfgoed in Nederland. Een netwerk in verenigingsvorm, dat al ruim dertig jaar (sinds 1991) fotomusea, algemene musea en archieven met fotocollecties met elkaar verbindt, sinds enkele jaren uitgebreid met ook individuele professionele gebruikers van fotocollecties zoals onderzoekers, (beeld)redacteuren en tentoonstellingscuratoren. Aangesloten zijn de grote instituten zoals Rijksmuseum, Nationaal Archief, de maritieme musea en de fotomusea, maar ook kleine regionale en ‘special interest’ archieven met fotocollecties tot in de verste uithoeken van het land. Met kennisuitwisseling, belangenbehartiging en samenwerking helpt het NFg de positie van de fotografie in het (inter)nationale cultuurlandschap te bevorderen, en ondersteunt het concreet de gezamenlijke ‘fotocollectie Nederland’ bij het uitoefenen van haar museale taken collectievorming, conservering, digitalisering/ontsluiting, onderzoek, presentatie en opleiding. Het NFg doet dit door structureel twee landelijke ledendagen te organiseren, het uitgeven sinds 1993 van het tijdschrift Fotografisch Geheugen waar ook fotografieliefhebbers zich op kunnen abonneren, incidentele gerichte bijeenkomsten en excursies aan te bieden en het gesprek te voeren namens de sector met (inter)nationale samenwerkingspartners en overheid.