Doelstelling

Het Nederlands Fotogenootschap stelt zich ten doel de samenwerking tussen en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse instellingen (musea, bedrijfs- archieven, bibliotheken en categoriale instellingen) die zich bezig houden met de geschiedenis van de fotografie te bevorderen. In het bijzonder op het gebied van collectievorming, conservering, ontsluiting, presentatie, opleiding en onderzoek.

In het algemeen stelt de vereniging zich ten doel om de belangstelling voor fotografie te bevorderen en stimuleert de vereniging de toegankelijkheid en de bekendheid van Nederlandse fotocollecties.

(artikel 2, lid 1 van de statuten)