Contact

Het secretariaatsadres van het Nederlands Fotogenootschap is:

Nederlands Fotogenootschap
p/a Nationaal Museum van Wereldculturen
T.a.v. Ingeborg Eggink
Postbus 212
2300 AE Leiden

e-mail: secretaris@fotogenootschap.nl