Bestuursleden

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor maximaal twee termijnen van zes jaar.