Bestuursleden

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor termijnen van zes jaar.