Lidmaatschap

Rechtspersonen (instanties en bedrijven) met een fotocollectie en instellingen die zich op een andere wijze professioneel en zonder zuiver commercieel oogmerk bezighouden met fotografie, zijn welkom als lid van het Nederlands Fotogenootschap. U kunt uw instelling aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Het bestuur of – in uitzonderlijke gevallen – de algemene ledenvergadering beslist over daadwerkelijke toelating van een aspirant-lid tot de vereniging. Na een positief toelatingsoordeel en na verwerking van uw gegevens ontvangt u van ons een bevestigingsbrief en een factuur voor de contributie.

Voor particuliere verzamelaars en rechtspersonen die zich op zuiver commerciële wijze met fotografie bezighouden, is geen lidmaatschap mogelijk. Zij kunnen zich echter wel aanmelden als donateur, of als abonnee op Fotografisch geheugen, het tijdschrift van het NFg.

De contributie of donateursbijdrage bedraagt per kalenderjaar € 120,00. Daarvoor ontvangt u ons tijdschrift Fotografisch geheugen, zijn de ledendagen exclusief en gratis en door het NFg georganiseerde symposia meestal gratis te bezoeken. Wanneer het lidmaatschap halverwege het jaar ingaat bedraagt de contributie voor dat jaar € 60,00. U ontvangt dan wel een volledige jaargang van het NFg-tijdschrift Fotografisch geheugen, dus de nieuwste aflevering inclusief alle reeds verschenen afleveringen van het lopende kalenderjaar.