NFg-Nieuwsbrief 36

fg36Film en fotografie

“Op de weg tussen Kepandjen en Wlingi…”. Films en foto’s van Charles Breijer

Door een andere bril bekeken. Volkenkundig archief geopenbaard; interview met Linda Roodenburg

Voorbije reizen. Foto’s van Alphons Hustinx. Een recensie

Digitalisering als tovermiddel. Enkele aantekeningen over conservering bij digitaliseringsprojecten

Verre landen, vreemde culturen. Foto’s en films van Paul Julien

Film Lounge-De Werkconferentie. Een verslag

Bestemming gezocht. De onbekende schatten van Ons Vrije Nederland