NFg-Nieuwsbrief 51

fg51Landbouw

Operatie Pieper

Koeienmelksters en fruitplukkers. De glasnegatieven van dorpsfotograaf Gerrit van der Wal

Vele handen… Fotografie in dienst van de plattelandscultuur

Van stolp tot gesloten hoeve. De Nederlandse boerderij gefotografeerd

Van vissers en boeren. De fotocollectie van het Zuiderzeemuseum

Het leven op ‘Plantlust’. De registratie van een Zeeuws boerenbedrijf

Het begin van de glastuinbouw. Het Westland en de eerste druivenkassen

Boeren binnen en buiten de stad Kampen. De collectie van het Frans Walkate Archief

‘Een moeilijk bedrijf om te leeren’. Koningin Wilhelmina en de fotografie