NFg-Nieuwsbrief 54

fg54Bedrijfsarchieven

Weggestreept

Boekhoudmachines en couponknippers

Een rijkdom in de keuken

Scheepsschroeven en champagne

Verdwenen glans

De verdiensten van een kassa

De fotografische collectie van ABN AMRO

Bedrijfsfotografie in Nederlandse collecties

Brieven aan de redactie

Een kwestie van definitie