Fotografisch geheugen 59

fg59Plaatsen van herinnering

Herinnering en vluchtigheid, beweging en stilstand

Stilte voor de Storm

Tot icoon verheven. Hoe wordt een foto een cliché in de geschiedschrijving?

Beeldbank WO2 onder de loep. De historische beeldbank als product van zijn tijd

De dynamiek van een departementscollectie. De fotocollectie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Living in the past. Bert Sissinghs licht op het onzegbare

Latticed window

Langs diplomatieke wegen. De collectie Daniel van der Meulen

Columbusfeesten 1892

De wereld als technische speeltuin. Fotograaf en fotohistoricus Jan van Dijk gaat met pensioen