Fotografisch geheugen 67

fg67Snapshots

Het snapshot of kiekje. Van fotosouvenir en gekoesterd verzamelobject tot mondiaal wegwerpartikel

Mobiele snapshots in de pers

De status van het snapshot

Eind goed, al goed. Een vredige wereld in vijf fotoalbums

Een foto zegt (soms) minder dan duizend woorden. Pretentieloos auteurschap?

Kodak aan de Herengracht. Vroege Nederlandse snapshots

Gesnapt!

‘Blijven vechten, geen compromis is mogelijk’. Een fotoalbum uit het presidentieel paleis van Sukarno