Fotografisch geheugen 70

fg70Verpakken en bewaren

Wat brengt de nieuwe Archiefregeling 2009?

Goedkoop is soms duurkoop
Verpakkingsmaterialen voor fotografische materialen

Normbesef
Richtlijnen, standaarden en regelgeving voor het bewaren van fotografisch materiaal

Verpakken van fotografische materialen

Koude opslag en invriezen: zinnig of onzinnig?

Acclimatiseren van fotomaterialen
Richtlijnen en aandachtspunten bij het verplaatsen van fotografisch materiaal uit en naar koele en koude opslag

Richtlijnen bij het tentoonstellen van foto’s

Een foto zegt soms minder dan duizend woorden
De lege envelopjes van Breitner

Kort belicht