Photography – A Special Collection at Leiden University

photographyPhotography! A Special Collection at Leiden University

De eerste afbeelding (uit 1545) van het camera-obscuraprincipe, de originele camera van schilder George Hendrik Breitner, daguerreotypieën van meer dan 150 jaar oud: de fotografische collectie van de Universiteit Leiden is in vele opzichten uniek.

Het is de oudste én grootste museale fotocollectie van het land, die een compleet overzicht geeft van het ontstaan en de ontwikkeling van de fotografie; de moeder van de Nederlandse museale fotografiecollecties. Ook het werk van hedendaagse fotografen en ‘klassiekers’ als Alfred Stieglitz en Diane Arbus ontbreekt niet. In het Fotomuseum Den Haag is deze bijzondere collectie voor het eerst op grote schaal te zien. Ondanks weerstand uit zowel de artistieke als de academische wereld – men verlaagde zich toch niet tot zoiets? – begon professor Hans van de Waal, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, reeds in 1953 met het aanleggen van een fotocollectie voor de universiteit. Op een moment waarop Nederlandse musea daar nog niet mee bezig waren. Het was zijn uitdrukkelijke doel dat die verzameling de ontwikkeling van de fotografie in beeld bracht. De verwerving van enkele grote particuliere verzamelingen hebben voor een stevige basis van de collectie gezorgd, die de afgelopen decennia is uitgebreid met talrijke aankopen en schenkingen. De verzameling fotografie is tegenwoordig onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Leidse universiteitsbibliotheek.
De collectie fotografie van de Universiteit Leiden representeert de geschiedenis, ontwikkeling en de diverse verschijningsvormen van het medium. Er zijn voorbeelden van nagenoeg alle fotografische procedés, zeldzame objecten en artistieke hoogtepunten. Wat te denken van vroege experimenten van fotografische pioniers als William Fox Talbot of de fotocollages van Paul Citroen? Artistieke ambities vinden we in de Nieuwe Fotografie van Piet Zwart en Paul Schuitema en onder meer Emmy Andriesse en Cas Oorthuys vertegenwoordigen de geëngageerde documentairefotografie. De collectie richt zich op de Nederlandse situatie in internationale context, vandaar dat ook het werk van grootheden als Julia Margaret Cameron, Edward Curtis en Richard Avedon niet ontbreekt.

Maartje van den Heuvel en Wim van Sinderen
uitgave Leiden University and The Hague Museum of Photography
gebonden, 248 pp’s, 190 illustraties
ISBN9787-90-89101-91-4
prijs € 49,50