The World in 1900

the-world-in-1900The World in 1900. A Colour Portrait

Een rijk geïllustreerd werk over het “Photochrome”-procédé van de hand van Marc Walter en Sabine Arqué. Dit vroege kleurenprocédé uit de periode rond de voorlaatste eeuwwisseling werd vooral gebruikt voor gekleurde prentbriefkaarten.

uitgave Thames & Hudson
paperback, 384 pp’s
ISBN 9780500287057
prijs € 40,00