Fotografisch geheugen 77

fg77Uit de depots

In dit Fotografisch geheugen, met als thema ‘uit de depots’, draait het om het naar buiten treden met onze fraaie collecties, en dan in het bijzonder in de aloude vorm van de fototentoonstelling. Natuurlijk staan we in ruime mate stil bij de verre en de meer nabije geschiedenis van dit fenomeen, maar er is ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de crowdfunding en crowdsourcing waarvan bij het Merkelbachproject van het Stadsarchief Amsterdam sprake is. Ook hierover leest u in dit nummer meer.

Een greep uit de inhoud:

Naar buiten!
door Okke Groot

De belangrijkste fototentoonstellingen in Nederland. Waar hadden we in de afgelopen anderhalve eeuw bij moeten zijn?
door Okke Groot en Theo Kamphuis

100 jaar Merkelbach. Luxe et volupté in 1913
door Clara Jankowski

Unseen/vu à Paris. Zwerftochten over en rondom fotobeurzen in Amsterdam en Parijs
door Theo Kamphuis

Everything was moving… in Nederland. Fototentoonstellingen als aksiemiddel
door Mattie Boom

Uit het depot: intrigerende portretten uit het interbellum. Biermann en de fotografie van de jaren twintig en dertig
door Elwin Hendrikse

Nog geenszins paraat. De Legertentoonstelling van 1948
door Okke Groot

1000 woorden. De wet van de slinkende voorsprong
door Hans Rooseboom

Kort belicht
samengesteld door Okke Groot