Ondersteuning

Museumconsulentschappen / Erfgoedhuizen

Erfgoedhuis Utrecht

Erfgoedhuis Utrecht ondersteunt zeven stichtingen die ieder het cultureel erfgoed in Utrecht bestuderen en beschermen. Zij hebben op hun gebied deskundigheid opgebouwd. Erfgoedhuis Utrecht brengt deze kennis bij elkaar. De bundeling komt het cultureel erfgoed ten goede omdat de stichtingen gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en kennis.
Deze stichtingen zijn:

 • Stichting De Utrechtse Molens (SDUM)
 • Boerderijenstichting Utrecht (BSU)
 • Stichting Monumentenwacht (MWU)
 • Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE)
 • Stichting Utrechtse Kastelen (SUK)
 • Stichting Ondersteuning Musea (SOM)
 • Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG)

Erfgoedhuis Utrecht
Herenstraat 28
3512 KD Utrecht
NB: Erfgoedhuis Utrecht heeft geen postbus meer.
tel: 030 234 38 80
fax: 030 232 86 24
e-mail: fsce@erfgoed-utrecht.nl
website: www.erfgoed-utrecht.nl/

Kunst en Cultuur Overijssel (KCO)

KCO is een centraal instituut dat zich inzet voor Overijsselse kunst in al haar verschijningsvormen. Zij speelt binnen de provincie een centrale rol op het gebied van professionele kunst, kunst- en cultuureducatie, cultuurbehoud en -toerisme en amateurkunst. De organisatie is verdeeld in verschillende afdelingen van waaruit de betrokken consulenten beleid ontwikkelen en uitvoeren in samenspraak met organisaties uit het veld. Zij adviseren, ondersteunen, organiseren en werken samen met kunstenaars, kunstinstellingen, scholen en gemeenten. Sinds 1997 is KCO gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Zwolle samen met het Overijssels Centrum Beeldende Kunsten (OCBK), de Kunstuitleen Zwolle en het Zwols Architectuur Podium (ZAP).

Kunst en Cultuur Overijssel (KCO)
Kamperstraat 11-13
8011 LJ Zwolle
tel: 038 422 50 30
fax: 038 421 84 11
e-mail: kco@kco.nl
website: www.kco.nl

Erfgoedhuis Noord-Brabant

In Noord-Brabant is een groot aantal organisaties en instellingen actief voor het behoud en het creatief benutten van dit cultuurhistorisch erfgoed. In 1999 hebben dertig van hen het Cultuurhistorisch Manifest Noord-Brabant uitgebracht. Daarin wordt een pleidooi gehouden voor het cultuurhistorisch erfgoed als vanzelfsprekend en onmisbaar element in onze samenleving.

Zeven overkoepelende instellingen gingen in het voorjaar van 2001 een stap verder. Door te gaan samenwerken in een Erfgoedhuis Noord-Brabant willen zij een integrale aanpak van het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen.
Het gaat om:

 • Brabantse Regionale Geschiedbeoefening
 • Brabantse Museumstichting
 • Monumentenhuis Brabant
 • Monumentenwacht Noord-Brabant
 • Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg
 • Brabants Heem
 • Kring van Archivarissen in Noord-Brabant

Erfgoedhuis Noord-Brabant
Contactpersoon: drs J. van Oudheusden
Postbus 1325
5200 BJ ‘s-Hertogenbosch
tel: 073 614 21 14
fax: 073 612 70 45
e-mail: info@erfgoedbrabant.nl
website: www.erfgoedbrabant.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)

SCEZ is een jonge organisatie die op 1 april 2001 van start is gegaan. De nieuwe organisatie is een clustering van bestaande provinciaal werkende organisatie op het gebied van cultureel erfgoed, aangevuld met nieuwe steunfuncties. De nieuwe functies hebben betrekking op de monumentenzorg en de streektaal.
De clustering betreft:

 • Bureau provinciaal museumconsulent Zeeland
 • Monumentenwacht Zeeland
 • Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland
 • Regionale Geschiedbeoefening Zeeland

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Postbus 49
4330 AA Middelburg
tel: 0118 67 08 70
fax: 0118 67 08 80
e-mail: info@scez.nl
website: www.scez.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is het centrum voor iedereen die zich in Zuid-Holland met erfgoed bezighoudt. Erfgoed als verzamelbegrip is een relatief recent product van de moderne maatschappij. De belangstelling ervoor wint terrein. Het gaat dan om musea, geschiedbeoefening, (archeologische) monumentenzorg, archieven, industrieel erfgoed, cultuur(historisch) toerisme, culturele planologie, volkscultuur en erfgoededucatie.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland bestaat sinds 1999 en verenigt een aantal erfgoedinstellingen, waaronder de Monumentenwacht Zuid-Holland. Ons bureau telt momenteel 35 deskundigen, van museumconsulenten tot en met monumentenwachters. U kunt een beroep doen op onze deskundigheid en op het uitgebreide pakket producten en diensten.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt samen met tal van instellingen. Een aantal daarvan maakt gebruik van het bureau van het Erfgoedhuis. Dat zijn:

 • de Vereniging van Musea in Zuid-Holland
 • de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen
 • de Kastelenstichting Holland en Zeeland
 • de Stichting Oude Hollandse Kerken

Erfgoedhuis Zuid-Holland
tel. secretariaat: 071 513 37 39
e-mail secretariaat secr@erfgoedhuis-zh.nl
website: www.erfgoedhuis-zh.nl

 

Overig

PhotoQ

PhotoQ wil, met uitstraling naar breder publiek, de vele partijen in de scheppende fotografie binden: fotografen, agenten, fotoredacteuren, galeriehouders, kunsthistorici, archief- en museummedewerkers, vormgevers. Met een aantal vaste rubrieken, maar ook met dagelijks nieuws. Journalistiek van dorpspomp tot kennisbron.

www.photoq.nl

Museumserver

De Museumserver is het platform voor de Nederlandse musea op Internet. Een uitgebreide index wijst u de weg naar infopagina’s, homepages en circa 400 wervelende sites van de musea in Nederland.

Het online magazine de Museumkr@nt bericht maandelijks over tentoonstellingen en wetenswaardigheden uit Nederland Museumland.

www.museumserver.nl

Nederlandse Museumvereniging

De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van het museumveld en treedt op als spreekbuis van de Nederlandse musea. Daarnaast is de vereniging actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het organiseren van scholingsactiviteiten, het instigeren van onderzoeken, het geven van informatie en advies en het verzorgen van publicaties.

www.museumvereniging.nl