Verweesde werken

Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbenden niet bekend zijn of niet te achterhalen, ook niet na zorgvuldig onderzoek.

Musea, archieven en bibliotheken hebben veel verweesde werken in hun collectie, zoals boeken; kranten, magazines, dagbladen en tijdschriften; visuele werken en audiovisuele werken en fonogrammen die erfgoedorganisaties in het verleden hebben aangekocht of door schenking hebben gekregen. Musea en archieven willen ook dit soort werken graag toegankelijk maken digitaliseren en openbaar maken voor het publiek.

Daarvoor moet een erfgoedorganisatie op zoek naar de rechthebbenden. In veel gevallen lukt dat niet. Met de Europese richtlijn Verweesde werken is het mogelijk om verweesde werken onder bepaalde voorwaarden toch online beschikbaar te stellen.

Het Nationaal loket verweesde werken is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/verweesde-werken