Auteurswet

Per 7-6-2021 is de Auteurswet gewijzigd en te vinden op wetten.overheid.nl:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2021-06-07

Voor de uitwerking van de gewijzigde Auteurswet vinden overleggen plaats van de landelijke overheid met stakeholders in dit proces, zoals erfgoedinstellingen en collectieve beheersorganisaties.

In dit heldere videocollege bespreekt prof.mr. Dirk Visser het foto auteursrecht in 49 minuten. Vele belangrijke zaken zoals “wanneer ben je beschermd?”, “overdracht en licentie” en “wat doet Pictoright?” komen aan bod. Het is zeer zeker de moeite van het bekijken waard!

Prof.mr. Dirk Visser is advocaat sinds 1996, gespecialiseerd in auteursrecht, databankenrecht, merken- en modellenrecht, portretrecht en de naburige rechten. Hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden.

Het videocollege kun je hier bekijken: https://video.leidenuniv.nl/media/t/1_ktds8dmx, en de bijbehorende pdf kun je hier vinden: https://pictoright.nl/app/assets/Foto-Auteursrecht-2021-def.pdf .