Collecties Nederland

ANP Photo

Tienduizenden foto’s uit het historische archief van ANP Photo zijn voor iedereen toegankelijk op het internet. In het digitale archief zijn onder meer de eerste scans van een recente vondst opgenomen: 1500 glasplaatnegatieven van Nederland tijdens de bezettingstijd.
ANP Photo bezit het Koninklijk Huis archief van Benelux Press. Hiermee beschikt het bedrijf de grootste collectie fotografie van het Nederlandse koninklijk huis.

website: www.anpfotoarchief.nl

Film- en Fotobank Noord-Brabant

Noord-Brabant kent talloze particulieren en organisaties die historische fotocollecties beheren. In totaal gaat het om enkele miljoenen foto’s, cultuurhistorisch erfgoed dat op unieke wijze het verleden van Noord-Brabant in beeld brengt.
De Film- en Fotobank Noord-Brabant biedt cultuurhistorische organisaties in Noord-Brabant een modern en efficiënt instrument om hun verzameling historische films en foto’s te beheren en toegankelijk te maken.
De Film- en Fotobank Noord-Brabant maakt onderdeel uit van de Brabant-Collectie en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant, de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, de Stichting Brabants Heem, de Stichting Brabants Fotoarchief en de Bibliotheek van de Universiteit van Tilburg.

website: http://www.fotobank-nb.nl

Geheugen van Nederland

In april 2003 ging de database van het door de Koninklijke Bibliotheek geïnitieerde nationale digitaliseringsproject Het geheugen van Nederland (www.geheugenvannederland.nl) online. De database bevat digitale collecties van diverse erfgoedinstellingen en richt zich op een breed publiek en het onderwijs.
De website bevat foto’s uit de collecties van het Nederlands Fotomuseum (illegale fotografie tijdens de Duitse bezetting, de dekolonialisatie van Indonesië, de watersnoodramp 1953 en de aanleg van de Deltawerken), het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Nederlands-Indië in de19e en 20e eeuw), de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (rijksmonumenten), en het Instituut voor Beeld en Geluid (Nederlandse omroepgeschiedenis)

website: www.geheugenvannederland.nl

Gelderland in Beeld

52.000 Gelderse foto’s en prentbriefkaarten zijn online beschikbaar op Gelderland in beeld van het Gelders Documentatie Centrum. De site is winnaar geworden van de eind 2002 voor het eerst uitgereikte Bibliotheek Innovatie Prijs. De prijs is ingesteld door het Vereniging Openbare Bibliotheken van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum (NBLC) met het doel, vernieuwende initiatieven bij bibliotheken te stimuleren.

website: www.gelderlandinbeeld.nl

Gemeentearchief Roermond

Op de website van het Gemeentearchief Roermond zijn circa 12.500 gedigitaliseerde foto’s te bekijken. Hiermee is de digitalisering van de ongeveer 80.000 foto’s, dia’s, (glas)negatieven, prenten en kaarten nog lang niet afgerond.
De komende jaren gaat het gemeentearchief door met het digitaliseren van de beeldcatalogus.
Een van de collecties die zij digitaal toegankelijk wil maken is die van de Roermondse fotograaf Mathieu Koch. Deze collectie bestaat uit duizenden (glas)negatieven en foto’s. De onderwerpen variëren van bruidsfoto’s tot en met reportages over diverse onderwerpen.
Binnenkort zijn ook zo’n 300 prenten, kaarten en tekeningen digitaal toegankelijk.

website: http://roermond.x-cago.com

Maritiem Digitaal

De zoeksite “www.maritiemdigitaal.nl”, die in het Maritiem Museum Rotterdam is begonnen, is inmiddels uitgegroeid tot een zoeksysteem voor de collecties van elf maritieme musea in Nederland, waaronder dus het Maritiem Museum Rotterdam, het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Marinemuseum, reddingmuseum Dorus Rijkers, het Fries Scheepvaartmuseum etc. Deze site biedt de mogelijkheid per museum te zoeken, maar ook kan er in de totale “Maritieme collectie Nederland” gezocht worden. Alle voorwerpen – waaronder uiteraard foto’s – uit de collecties zijn opgenomen. Van veel historische foto’s is een digitaal plaatje beschikbaar.

website: www.maritiemdigitaal.nl

Sibbelee database
Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) Nijmegen

De archieven van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) te Nijmegen zijn opgebouwd in de loop van ruim 50 jaar. Voor het kunsthistorisch onderwijs is het noodzakelijk beeldmateriaal te verzamelen. Zonder visualisatie is genoemd onderwijs immers niet mogelijk.
Vooral Prof. Dr. Frits van der Meer, hoogleraar Kunstgeschiedenis der Middeleeuwen aan de KUN, heeft de verzameling rijk heeft gemaakt. In de beginjaren lag de nadruk nog op de vroegchristelijke en middeleeuwse kunstvormen, van architectuur tot decoratieve kunst. In de loop der tijd werd de verzameling uitgebouwd zodat tegenwoordig alle kunstvormen uit alle eeuwen, waaronder ook fotografie, ruim vertegenwoordigd zijn.
Dankzij de geautomatiseerde ontsluiting van een groot deel van de collectie en de aanschaf van collecties beeldmateriaal op microfiches is het archief van het CKD nu het breedste en best ontsloten kunsthistorisch archief van Nederland.

Hans Sibbelee (Leeuwarden 1915-Bilthoven 2003) was een veelzijdig fotograaf. Vele sculptuur- en architectuurfoto’s getuigen van zijn vakmanschap en gevoel voor schoonheid. De reportagefotografie is een ander hoogtepunt in Sibbelee’s werk, met name de impressies van zijn reizen in de jaren ’50 naar Rusland en China. Het gehele oeuvre van de fotograaf Hans Sibbelee omvat meer dan 15.000 opnamen die tussen ca. 1940 en 1987 werden gemaakt. Het grootste gedeelte hiervan wordt online in de Sibbelee database aangeboden. Er zijn momenteel al ruim 3000 foto’s van Europese architectuur en ca. 2500 foto’s van grote en kleinere beeldhouwwerken in te vinden. Ook de reportages van zijn reizen zullen volledig in de database worden opgenomen.

website: www.kun.nl/ckd

Zoekplaatjes.NL

Iedere verzamelaar of beheerder van een fotoverzameling heeft wel foto’s waarvan niet bekend is waar ze gemaakt zijn. Handelaren in prentbriefkaarten hebben vaak een aparte categorie ‘onbekend’, waarin de mooiste stads- of dorpsgezichten kunnen voorkomen. Mensen die hun eigen stad of dorp goed kennen herkennen zulke foto’s soms direct. In andere gevallen kan onderzoek in archieven uitsluitsel geven. Oude adresboeken en telefoongidsen zijn erg nuttige hulpmiddelen.
Zoekplaatjes is een website die collectiebeheerders, verzamelaars en handelaren de mogelijkheid biedt hun foto’s van onbekende stads- of dorpsgezichten aan een groot publiek voor te leggen.

website: www.zoekplaatjes.nl

beeldbanken.pagina.nl

website: beeldbanken.pagina.nl

Beeldbanken op internet via Geneaknowhow.net

Geneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien.

overzicht van beeldbanken: http://geneaknowhow.net/digi/beeldbank-n.html