In memoriam Jan van Dijk (1944-2016)

jan_van_dijk

Foto: Theo Kamphuis

Op 10 augustus overleed Jan van Dijk, fotograaf en fotohistoricus, na een kort ziekbed. Hij schreef het invloedrijke handboek Herkennen Fotografische en Fotomechanische Procedés. Historische en moderne procedés en digitale afdruktechnieken (Primavera Pers, Leiden 2011) en gaf jarenlang de belangrijke ‘Cursus deskundigheidsbevordering determineren historische fotografische en fotomechanische procedés’ voor het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Bij zijn pensionering in 2008 werd hij voor Fotografisch geheugen geïnterviewd door Theo Kamphuis. Dit interview is hier te lezen. Het geeft een goed beeld van zijn visie op fotografie. We zullen hem en zijn deskundigheid missen.