Fotografisch geheugen 86

FG86_1Het portret

Gefotografeerde portretten zijn populair zijn bij de mensheid. Ze bezitten, meer nog elk ander genre in de fotografie, het vermogen ons geheugen te ondersteunen, om herinneringen boven te brengen of emoties op te roepen. En ze tonen onszelf ongenadig hoe we mettertijd aftakelen.

Er zijn weinig vormen van fotografie die zo veel uiteenlopende benaderingswijzen kennen als portretfotografie. In de in de zomer 2015 lopende tentoonstelling FACES in het Nederlands Fotomuseum was te zien hoe uitgestrekt het landschap van de portretfotografie uit de afgelopen 25 jaar is. En dat terwijl deze tentoonstelling zich beperkte tot een selecte bovenlaag.

Wanneer we totale spectrum van de portretfotografie, vanaf de vroegste 19e-eeuwse voorbeelden tot en met de producten van de hedendaagse selfie-cultuur, bij onze beschouwingen betrekken, wordt snel duidelijk hoe rijk en veelvormig het fotografisch portreterfgoed moet zijn. In dit nummer van Fotografisch geheugen beperken we ons tot een kleine staalkaart daaruit. Oud en nieuw, bekend en onbekend, high and low. Zoals we dat altijd doen. Nederlandse erfgoedcollecties beheren miljoenen min of meer historische portretfoto’s, en dat is nog maar een fractie van de fotografische portretten die alleen al in ons land ooit zijn gemaakt. Op die fractie zijn we zuinig. Hoe talrijk in absolute zin ook, het blijkt bij nadere beschouwing een select gezelschap.

Een greep uit de inhoud:

Miljoenen snippers
door Okke Groot

Het archief als zelfportret
door Laura van Roemburg

FACES | European Portrait Photography since 1990. Moderne portretfotografie door een retrospectieve bril
door Okke Groot

PS Camera. De camera die generaties verbindt
door Rose Ieneke van Kalsbeek

De portretten van Louis Schmidlin Jr. Tilburgers door de lens van een markant en creatief fotograaf
door Okke Groot

Life is strange. Fotografische ontdekkingen in het tijdschrift Het Leven (1906-1941)
door Rob Moorees

Wij waren bij Van Weele
door Adriaan Elligens

De angst voorbij. Annemie Wolffs moedige oorlogsportretten
door Simon B. Kool

Tsarevitsj Nicolaas en zijn gevolg
door Mieke Jansen

Kort belicht
samengesteld door Okke Groot