Stedelijk Museum Amsterdam

Stedelijk Museum
* Bezoek- en postadres:
Paulus Potterstraat 13
1071 CX Amsterdam
* Tel.: 020 573 29 11
* E-mail: info@stedelijk.nl
* Website: www.stedelijk.nl

Van alle musea van moderne kunst in Europa was het Stedelijk Museum Amsterdam het eerste museum dat in 1959 fotografie ging verzamelen. Er werd werk aangekocht van beroemde Nederlandse en buitenlandse fotografen. Belangrijke aanvullingen op de collectie waren de schenking van het archief van de uitgeverij Contact, de aankoop in 1983 van Bauhausfoto’s en de verzameling fotografie van Willem Diepraam. De fotocollectie van 4000 exemplaren werd in 1994 aangevuld met de permanente bruikleen van het Rijk, waardoor de collectie ruim 8000 foto’s telt.