Rijksprentenkabinet Rijksmuseum

Rijksprentenkabinet Rijksmuseum
* Bezoekadres:

Amsterdam
* Postadres:
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
* Tel.: 020 674 70 00
* E-mail: info@rijksmuseum.nl
* Website: https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

In het prentenkabinet van het Rijksmuseum kan de Nederlandse en buitenlandse 19de- en 20ste-eeuwse fotografie worden bestudeerd. De basis van de collectie 19de-eeuwse fotografie wordt gevormd door de in 1984 door het Rijk aangekochte collecties van de fotograaf Willem Diepraam en de amateur-fotograaf Bert Hartkamp. Vandaag de dag heeft het Rijksmuseum circa 150.000 foto’s, 1200 albums en 17.000 fotoboeken.