Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Bezoekadres:
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
* Postadres:
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
* Tel.: 033 42 17 421
* E-mail: info@cultureelerfgoed.nl
* Website: www.cultureelerfgoed.nl

In de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staan bijna 1 miljoen foto’s en tekeningen van erfgoed, afkomstig van verschillende bronnen. Een gedeelte van dit beeldmateriaal werd  in de 19e eeuw belangrijk voor het documenteren van erfgoed. Het grootste deel van de foto’s in de Beeldbank is echter gemaakt in de 20ste eeuw.