Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief
* Bezoekadres:
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
* Postadres:
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
* E-mail: info@noord-hollandsarchief.nl
* Website: www.noord-hollandsarchief.nl

De fotocollectie van het Noord-Hollands Archief is tot stand gekomen na samenvoeging van de collecties van de voormalige Kennemer Atlas en het Rijksarchief Noord-Holland.
De kern van de Kennemer Atlas is de historisch-topografische verzameling, die in 1750 is opgezet. Naast kaarten, prenten, tekeningen en prentbriefkaarten zijn er foto’s van Haarlem en omgeving en de IJmondgemeenten. De vroegste foto’s dateren uit het einde van de 19e eeuw. De foto’s van het Rijksarchief Noord-Holland behoren gedeeltelijk ook tot de Provinciale Atlas. Aanwezig zijn onder meer 19e-eeuwse foto’s van Pieter Oosterhuis, voornamelijk van de bouw van de Oranjesluizen bij de aanleg van het Noordzeekanaal, en de collectie van R. Herwig.
Het Noord-Hollands Archief biedt een online toegang tot het beeldmateriaal via www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl