Nederlands Scheepvaartmuseum

Nederlands Scheepvaartmuseum
* Bezoek- en postadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
* Tel.: 020 523 22 22
* Website: www.scheepvaartmuseum.nl

Het Scheepvaartmuseum heeft een omvangrijke collectie foto’s op maritiem gebied vanaf 1845 tot heden. Hierin zit werk van beroemde Nederlandse fotografen zoals Pieter Oosterhuis, Willy Schurman, Frits Rotgans en Cees van der Meulen. Belangrijk zijn de fotoarchieven van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de Waterkampioen en de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Online is veel fotomateriaal te vinden via “Maritiem Digitaal”.