Fotografisch geheugen 106

Maart 2022

Thema: Revolutie

32 pagina’s, € 12,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

Inhoudsopgave:

Redactioneel
Woelige tijden
— door Mattie Boom

‘Met verlof te Djocja’. Bij het campagnebeeld van Revolusi!
— door Saskia Asser en Elwin Hendrikse

Een uitzonderlijke dag: Chas Gerretsen en de staatsgreep in Chili
— door Rixt Bosma

Speuren in digitale archieven
Nederlands Instituut voor Militaire Historie

— door Rose Ieneke van Kalsbeek

‘De fotografie is geen afgeleide van de beeldende kunst’. Focus op vernieuwing, engagement en vrouwelijke fotografen. In gesprek met Hripsimé Visser
— door Mattie Boom

Voor(bij) de vrouwelijkheid
— door Hinde Haest

Beeldestafette
Casa Cohen, Willemstad
— De keuze van Elwin Hendrikse