Nationaal Archief

Nationaal Archief
* Bezoekadres:
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
* Postadres:
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
* Tel.: 070 3315400
* E-mail: info@nationaalarchief.nl
* Website: www.nationaalarchief.nl

Het Nationaal Archief bevat een aantal fotocollecties uit het vroegere bezit van de Rijksvoorlichtingsdienst: het Anefo persarchief 1945-1989 en de archieven van Elsevier, de Nederlandse Heidemaatschappij en fotograaf Willem van de Poll. Daarnaast zijn er fotoarchieven en -collecties van een aantal rijksoverheidsinstellingen: Rijkswaterstaat (1865-1918), de Arbeidsinspectie en een deel van het archief van de Dienst voor Legercontacten in Indonesië (1946-1950). Ook in vele andere archieven bevindt zich -vaak verborgen- fotomateriaal.
In totaal gaat het om ongeveer 2,5 miljoen afbeeldingen: voor een groot deel negatieven, maar ook afdrukken, dia’s en lantaarnplaatjes. De fotocollectie van het Nationaal Archief wordt in het kader van het project “Beelden voor de Toekomst” in de periode 2008-2012 verder ontsloten, geconserveerd en gedigitaliseerd.
In 2008 is een intensieve samenwerking gestart met het Spaarnestad fotoarchief die erin geresulteerd heeft dat de Spaarnestad-collectie is overgedragen aan het Nationaal Archief en met ingang van maart 2011 ook in zijn geheel in Den Haag is ondergebracht.