Museum Enschedé

Stichting Museum Enschedé
In 2015 heeft het Noord-Hollands Archief de verzameling van Museum Enschedé onder zijn hoede genomen.
* Bezoekadres:
Noord-Hollands Archief
Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
* Postadres:
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
* E-mail: info@noord-hollandsarchief.nl
* Website: https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/enschede

In 2015 heeft het Noord-Hollands Archief de unieke en omvangrijke verzameling van Museum Enschedé onder zijn hoede genomen. Museum Enschedé is het bedrijfsmuseum van Koninklijke Joh. Enschedé. De collectie weerspiegelt de geschiedenis van het bedrijf, zijn producten en zijn plaats binnen de bedrijfstak.

De werkzaamheden van Koninklijke Joh. Enschedé – het vroegere Joh. Enschedé en Zonen – omvatten ruim 300 jaar drukkerij, uitgeverij, lettergieterij en de vervaardiging van waardepapieren zoals bankbiljetten en postzegels. Al deze aspecten van het bedrijf komen in de collecties van het museum volledig tot uitdrukking. Joh. Enschedé en Zonen ontwikkelde zich tot het grootste grafische bedrijf van Nederland, dat vooral bekendheid verwierf door het drukken van de Nederlandse bankbiljetten. Vanaf het begin van de fotografie hield het bedrijf zich op de hoogte in verband met de vervalsingen. In de collectie bevinden zich voorbeelden van talloze technische procédés en een enorme verscheidenheid aan onderwerpen: koninklijke bezoeken aan het bedrijf, de bouw van nieuwe afdelingen, documentatie van machines, presentaties op tentoonstellingen en jubilea van werknemers. Enkele luxe albums tonen het gehele personeelsbestand in 1879 en in 1921. Het grootste gedeelte van de foto’s stamt uit ca. 1930 of later; de negentiende eeuw is met ca. 500 foto’s vertegenwoordigd.
Een bijzonderheid bij deze vroege foto’s vormt een groep van 80 Daguerreotypieën, waarvan een aantal mogelijk tot de allervroegste, gedocumenteerde fotografische uitingen in Nederland behoort. Samen met de 19 exemplaren die nog in het bezit zijn van de familie Enschedé, is dit een van de grootste collecties ter wereld die binnen één familie bewaard is gebleven.