Fotografisch geheugen 101

Thema: Uit – Thuis

32 pagina’s, € 12,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

Deze editie van Fotografisch geheugen voert u langs thuisblijvers en globetrotters. We beginnen onze reis bij een tot voor kort onbekende fotograaf, die begin twintigste eeuw in opdracht van N.V. De Wereld-Tourist aantrekkelijke bestemmingen vastlegde voor de thuisblijvende leunstoelreiziger. Daarna landen we op een ijsschots in de Karazee, waar de mannen van de Nederlandse Noordpoolexpeditie er in 1882 in slaagden een veilig onderkomen te realiseren toen hun schip door ijspersingen beschadigd raakte. Dat er foto’s bewaard zijn gebleven, mag een klein wonder heten. We zijn met Sem Presser in een Londens park in 1954, waar inwoners op zeer gepaste afstand van elkaar hun middagpauze doorbrengen. Alsof het heel normaal is. Open data-specialist Tim de Haan neemt ons mee naar (on)ontgonnen digitale domeinen en Rose Ieneke van Kalsbeek leidt ons door een virtuele snoepwinkel in Brabant. Samen met Rixt Bosma zoeken we naar foto’s van Fred Stein en Elwin Hendrikse toont ons twee unieke uitzichten, die evenwel veel van elkaar weghebben. Voordat we op een Gispen 414 bij prinses Juliana aanschuiven in haar werkkamer op paleis Soestdijk, staan we uitgebreid stil bij leerzame reacties op de door velen gelauwerde tentoonstelling Dossier Indië en de publicatie Een verborgen geschiedenis, die gastcurator Thom Hoffman beide mede samenstelde.

Inhoudsopgave:

Thuisreis – door Sara Keijzer

Collectie Wereld-Tourist. De zoektocht naar een fotograaf – door Róman Kienjet

Nieuw-Holland onder het Noorderlicht. Henri Akema en de Nederlandse Noordpoolexpeditie van 1882-1883 – door Sara Keijzer

Leerzame reacties op Dossier Indië en Een verborgen geschiedenis – door Thom Hoffman

Tijdsbeeld. Park in Londen van Sem Presser – door Simon B. Kool

Brabant-Collectie – door Rose Ieneke van Kalsbeek

Digitale balsem. In gesprek met Tim de Haan – door Mattie Boom, Elwin Hendrikse en Sara Keijzer

Een uniek uitzicht. Over het standpunt van de fotograaf – door Elwin Hendrikse

Thuis op Paleis Soestdijk – door Mieke Jansen

Verloren gewaande foto’s van Fred Stein in Nederlandse collecties – door Rixt Bosma

At the still pont. Transformance in de fotografie van Juul Kraijer – de keuze van Nicky van Banning