Museon

Museon
* Bezoekadres:
Stadhouderslaan 41
2517 HV ’s Gravenhage
* Postadres:
Postbus 30313
2500 GH ’s Gravenhage
* Tel.: 070 3381338
* E-mail: info@museon.nl
* Website: www.museon.nl

De fotocollectie van Het Museon omvat 15.000 stuks, die sinds de oprichting in 1904 zijn verzameld. Aanschouwelijk onderwijs is een van de kerntaken vanaf de oprichting van het Museum ten bate van het Onderwijs, zoals het Museon toen heette. Hiervoor is beeldmateriaal een onmisbaar hulpmiddel en vanuit dat oogpunt werd al vroeg een verzameling glasnegatieven en dia’s aangelegd, die inmiddels grote historische waarde heeft. De fotocollectie van het Museon bestrijkt een periode van ruim 100 jaar. De meest in het oog springende collecties zijn glasnegatieven en dia’s uit Suriname en Indonesië van eind 19e begin 20e eeuw. Voornamelijk het dagelijkse leven op de plantages is in beeld gebracht. Ook de verzameling zw negatieven van de cultuur in Oost-Groenland in de jaren 1960 zijn bijzonder. De objecten in het Museon zijn vanaf de jaren 50 op dia of negatief gezet.