Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
* Bezoekadres en Postadres:
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
* Tel.: 026 3840840
* E-mail: loket.bronbeek@mindef.nl
* Website: http://museumbronbeek.nl

Ongeveer 5000 19de-eeuwse foto’s geven een beeld van de militaire geschiedenis in Nederlands-Indië, waaronder bekende series van Woodbury & Page. Bronbeek heeft ook een goede collectie portretfoto’s van hogere militairen.