Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Erfgoed ’s-Hertogenbosch
*Bezoekadres:
Bethaniestraat 4
5211 LJ , ’s-Hertogenbosch
073-6155295
*E-mail: erfgoed@s-hertogenobsch.nl
*Website: www.erfgoedshertogenbosch.nl

Erfgoed ’s-Hertogenbosch is onderdeel van gemeente ’s-Hertogenbosch.

De fotocollectie van stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, onderdeel van Erfgoed
’s-Hertogenbosch, omvat foto’s uit het verzamelgebied ’s-Hertogenbosch
en de daarbij behorende kernen. Denk hierbij aan straatbeelden en panden
van oud tot recent, maar ook religie is een veel voorkomend thema met
de Sint-Janskathedraal die in ’s-Hertogenbosch huist en de jaarlijkse
Maria omgang. Natuurlijk is het Oeteldonkse carnaval vertegenwoordigd
net zoals het diverse verenigingsleven in ’s-Hertogenbosch. Ook de
oorlogsjaren waarbij ’s-Hertogenbosch zwaar getroffen werd zijn in beeld
gebracht. Tevens omvat de collectie het negatievenarchief van
Fotopersbureau het Zuiden. Het stadsarchief heeft ook vele kleine
verzamelingen uit privécollecties van particulieren. De fotocollectie is
nog steeds groeiende.