Koninklijk Huisarchief

Koninklijk Huisarchief
* Bezoekadres:
Noordeinde 68
2514 GL ’s Gravenhage
* Postadres:
Postbus 30412
2500 GK ’s Gravenhage
* Tel.: 070 3624701
* E-mail: koninklijk.huisarchief@dkh.nl
* Website: http://www.koninklijkeverzamelingen.nl/

Het Koninklijk Huisarchief is een particuliere instelling, belast met het beheer en de ontsluiting van archieven en collecties van het Huis Oranje-Nassau. Raadpleging voor wetenschappelijke doeleinden is mogelijk na verkregen toestemming. Naast archieven, een bibliotheek en een kunstverzameling is er een gevarieerde collectie fotografie. Veel foto’s en albums zijn aangeboden ter herinnering aan bezoeken en evenementen waar leden van het Koninklijk Huis bij betrokken zijn geweest. Maar ook werden foto’s en albums persoonlijk vervaardigd of samengesteld en overgedragen. Uiteraard zijn er foto’s in opdracht gemaakt en aangekocht. Naast portretten bestaat de collectie ook uit foto’s van paleizen en allerlei gebeurtenissen, al dan niet in aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis; veel meer dan van openingen, tewaterlatingen en eerstesteenleggingen. Onder de 19e-eeuwse foto’s komen zeldzame en unieke exemplaren voor.