Fotografisch geheugen 99

Thema: Interbellum

32 pagina’s, € 12,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

Dit nummer van Fotografisch geheugen barst werkelijk uit zijn voegen van beeld dat zindert en prikkelt, dat opwindt en onderscheidt. Aanleiding voor het thema van dit nummer vormt de tentoonstelling Modern Perspectives. Fotografie en film, Amsterdam 1920-1940, die nog tot midden februari in het Stadsarchief Amsterdam te zien is. Conservator van de expositie, Anneke van Veen, bijt in deze editie het spits af met een artikel over een van de meest turbulente perioden in de geschiedenis van de beeldcultuur.

Dat niet alleen de stad onderwerp was van de nieuwe beeldtaal, lezen we in de bijdragen van Elwin Hendrikse, waarin natuurstudies van Elisabeth Hase en André Kertesz worden belicht. Ook is er ruimte voor dat andere in het interbellum gevormde medium: film. Aan de hand van de nooit verschenen productie Zomerzotheid neemt Annette Schulz ons mee naar het veelbewogen Nederlandse filmklimaat in de jaren 1920 en ’30.

Annika Hendiksen en Hanno Lans laten op basis van gegevens over de tentoonstelling foto ’37 zien op welke manier Wikidata gebruikt kan worden als online database voor fotografie. Ten slotte is er aandacht voor honderd jaar samenwerking tussen Shell en KLM en méér. Het fotografisch zonderende tijdvak dat interbellum heet, zal niet gauw vervelen.

Inhoudsopgave:

Een zinderend tijdvlak – door Sara Keijzer

Modern Perspectives. Fotografie en film, Amsterdam 1920-1940: de kracht van het beeld – door Anneke van Veen

Natuur in close-up.De blik van Elisabeth Hase – door Elwin Hendrikse

Schorpioenvliegen op distelknop – door Elwin Hendrikse

Interbellum. Speuren in digitale archieven – door Mattie Boom

foto ’37 in Wikidata. Nederlandse fotografen uit het interbellum in kaart gebracht – door Annika Hendriksen en Hanno Lans

Zomerzotheid – door Annette Schulz, met dank aan Rommy Albers

Shell en de KLM. Het verhaal van een eeuw samenwerking – door Rosalie van Egmond en Alexander Westra

De Metropolis van Paul Citroen. Vertolker van het interbellum-gedachtegoed die blijft boeien – door Maartje van den Heuvel

Redding – de keuze van Bernadette van Woerkom