Fotografisch geheugen 98

Thema: ‘Verschilzicht’

32 pagina’s, € 12,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

Dit nummer is gewijd aan het optische verschijnsel parallax, of verschilzicht: de schijnbare verplaatsing van een object ten opzichte van een ander object wanneer vanuit een andere positie wordt waargenomen.
Eduard de Kam bijt het spits af en leidt ons langs de camera-technische aspecten van het parallaxfenomeen. Verrassende fotoresultaten onder de zoekterm vindt u terug in onze vaste rubriek Speuren in digitale archieven. In de fotoserie Urban Tapestries reduceert Paul Brouns architectonische gevels tot een plat vlak waarin van dieptewerking nauwelijks sprake is. De Almeerse fotograaf laat de toeschouwer zo op een andere manier naar de alledaagse werkelijkheid kijken. Ook leest u hoe de tentoonstelling Fotografie wordt Kunst. Photo-Secession in Holland 1890-1937 een nieuw perspectief biedt op de manier waarop de kunstfotografie zich in Nederland heeft ontwikkeld en over de rectent gepubliceerde richtlijn voor de vernieuwing van het auteursrecht, die tot stand kwam door de verschillende standpunten van de lidstaten van de Europese Unie, rechthebbende en gebruikers naast elkaar te leggen. Ook is er in de vorm van een casestudy naar fotobureau Omicron Photos aandacht voor de achterzijde van foto’s, die aanknopingspunten biedt voor verdiepend onderzoek naar de praktijk en nieuwsfotografie in de twintigste eeuw.

Inhoudsopgave:

Anders dan het zich(t) vertoonde – door Sara Keijzer

Verschil in standpunt. Parallax en camera’s – door Eduard de Kam

“Maak de regelingen zo werkbaar mogelijk”.In gesprek met Paul Keller over de nieuwe Auteursrechtenrichtlijn – door Henk van Tilburg

Façades. Paul Brouns in Stadsarchief Almere– door Henriëtte Fuhri Snethlage

Verschilzicht. Speuren in digitale archieven – door Rose Ieneke van Kalsbeek

Omicron Photos. Een zoektocht naar sporen van een onbekend fotobureau – door Elwin Hendrikse

Fotografie wordt Kunst. Photo-Secession in Holland 1890-1937. Tentoonstelling Fotomuseum Den Haag in samenwerking met Universiteit Leiden – door Maartje van den Heuvel

“Als foto’s konden praten…”. Bij het overlijden van Michiel Kort – door Hadassa Koning met medewerking van Gerrit de Bruin

Oproep Rijksmuseum Symposium: Fotojournalistiek in de 20e eeuw – door Saskia Asser

Nieuw fotofestival

De belofte – de keuze van Rixt A. Bosma