Fotografisch geheugen 97

Thema: ‘Ommezwaai’

32 pagina’s, € 12,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

Fotografisch geheugen heeft een nieuwe verschijningsvorm. Het idee voor een nieuwe vormgeving speelde al een tijdje en de keuze om het vertrouwde jasje uit te trekken betekende ook een afscheid van de trouwe diensten van Paul Kroft. Redactie en bestuur danken hem voor de zorgvuldige opmaak van vele nummers Fg.

Bestuur en redactie kozen uiteindelijk unaniem voor Michaël Snitker. Een gouden greep, al zeggen we het zelf. In deze uitgave wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de keuzes en overwegingen die aan het nieuwe ontwerp ten grondslag liggen. De reactie sprak eveneens met Birgit Donker over haar plannen voor een nieuwe koers van het Nederlands Fotomuseum, waarin de nationale rol van het museum een belangrijk speerpunt is. Naast Speuren in digitale archieven, introduceert de redactie een nieuwe vaste rubriek: een beeldestafette waarin een beeldkeuze van een van onze leden of abonnees belicht wordt. Sara Keijzer werd verzocht het spits af te bijten. Uiteraard is ook in dit Fotografisch geheugen nieuwe stijl ruim aandacht voor inhoudelijke bijdragen uit het veld. Zo beziet Hanneke het oeuvre van Erwin Olaf – van wie een tweetal tentoonstellingen in Den Haag te zien is – binnen het thema Ommezwaai, leidt Niels Coppes ons lang de (fotografische) transformaties van Paleis Het Loo en maakt Mieke Jansen ons deelgenoot van de hobby van onze vroegere koningin Wilhelmina, die – net als iedereen – fotografeerde.

Inhoudsopgave:

In de greep – door Sara Keijzer

Over werelden en de maan. In gesprek met Michaël Snitker – door Sara Keijzer

Erwin Olaf. Ommezwaai in een oeuvre – door Hanneke Mantel

Ommezwaai – door Rose Ieneke van Kalsbeek

Transformatie aan de bosrand: het dynamische Loo – door Niels Coppes

“Het fotografisch geheugen ligt hier”. In gesprek met Brigit Donker – door Elwin Hendrikse en Rose Ieneke van Kalsbeek

Iedereen fotografeert, ook de koningin – door Mieke Jansen

Een vleugje Hopper – de keuze van Sara Keijzer