Huis Marseille

Huis Marseille
* Bezoek- en postadres:
Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam
* Tel.: 020 5318989
* E-mail: info@huismarseille.nl
* Website: www.huismarseille.nl

Huis Marseille, Museum voor Fotografie opende op 18 september 1999 zijn deuren en was daarmee het eerste fotografiemuseum in Amsterdam. Het museum werd door Jos de Pont gevestigd in het zeventiende-eeuwse grachtenpand ‘Marseille’ aan Keizersgracht 401. In 2013 werd het uitgebreid met het naastgelegen pand Keizersgracht 399; sindsdien beschikt het in totaal over veertien tentoonstellingsruimtes, waaronder een tuinhuis. Huis Marseille richt zich op hedendaagse tendensen maar koestert ambachtelijk meesterschap, is breed en internationaal georiënteerd, omarmt modefotografie als een rijke bron van creativiteit en richt zich op de meest recente artistieke uitingen van de Afrikaanse diaspora. Het museum wisselt vier keer per jaar van tentoonstelling. De collectie wordt op de website ontsloten.