Fotografisch geheugen 96

Thema: ‘Horizon’

32 pagina’s, € 9,- incl. portokosten, te bestellen via

voorzitter@fotogenootschap.nl .

In dit nummer van Fotografisch geheugen staan we stil bij het overlijden van Tineke de Ruiter (1952-2018). Ingeborg Leijerzapf, die nauw met haar samenwerkte, zet op respectvolle wijze uiteen wat Tineke heeft betekend voor het onderzoek naar de Nederlandse fotografie. Haar enorme toewijding en deskundigheid, haar nieuwsgierigheid en trouw. Haar perfectionisme en sociale inborst. Met Tineke de Ruiter is een van onze beste onderzoekers heengegaan.

Nieuws dat ons de afgelopen maanden blijhartiger stemde is de promotie van Maartje van den Heuvel aan de Universiteit Leiden op de hedendaagse Nederlandse landschapsfotografie. Zij introduceerde een methode om te begrijpen wat landschapsfoto’s met een plek doen en hoe ze hieraan betekenis meegeven. In dit nummer beschrijft zij in het kort de drie casussen van Nederlandse landschapsfotografie, waarop zij de nieuwe methodiek uitprobeerde.

Ook is er in dit nummer aandacht voor fotoserie The Wave van Dolph Kessler, op wie de zee ongekende aantrekkingskracht uitoefent. Uiteraard mag de column Speuren in digitale archieven – waarin verrassende zoekresultaten besproken worden – in deze editie niet ontbreken. Ook is er aandacht voor twee recente aanwinsten van de Universiteit Leiden: een serie duinlandschappen gefotografeerd door Harm Botman en een serie polderlandschappen gefotografeerd door Witho Worms. Door hun verschillende keuzes en benaderingen hebben beide fotografen het Nederlandse landschap heel verschillende betekenissen meegegeven. We eindigen met een artikel over Frank Scholten, die Palestina begin jaren 1920 vanuit een persoonlijke fascinatie fotografeerde. Scholten wist de manier waarop het landschap en de gemeenschappen op elkaar inwerken, op subtiele wijze vast te leggen.

Inhoudsopgave:

Aan de einder
door Sara Keijzer

In Memoriam Tineke de Ruiter (1952-2018)
door Ingeborg Leijerzapf

Beeld van een landschap
door Maartje van den Heuvel

Dolph Kesslers Sublieme Oceaan. Fotoserie The Wave, Crossing the Atlantic
door Laura Stoop

Speuren in digitale archieven. Horizon
door Rose Ieneke van Kalsbeek

Materialiteit en abstractie: beleefd landschap en waargenomen landschap. Nederland volgens Harm Botman en Witho Worms
door Ali Shobeiri

Frank Scholten: landschap in het Brits Mandaat Palestina
door Sary Zananiri