Historisch Archief Westland

Historisch Archief Westland
* Bezoekadres:
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk
* Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
* Tel.: 0174 673528
* E-mail: info@gemeentewestland.nl
* Website: https://www.historischarchiefwestland.nl

Het Historisch Archief Westland heeft een collectie beeldmateriaal die uit ruim 32000 foto’s van het Westland bestaat.
De collectie is grotendeels ontstaan uit de verzamelingen beeldmateriaal van de voormalige gemeenten Westland die in 2004 werden samengevoegd tot één gemeente.
Veel foto’s hebben direct of indirect betrekking op de (glas)tuinbouw die al eeuwen in het Westland wordt bedreven.
Daarnaast bevat de collectie een aantal bijzondere series van fotografen als Henry de Louw en Henri Bersenbrugge.
De collectie is voor een groot gedeelte toegankelijk via de beeldbank die raadpleegbaar is via de website www.historischarchiefwestland.nl