Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief
* Bezoekadres tentoonstellingen:
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
* Bezoekadres Studiezaal:
Alexander Numankade 199 – 201
3572 KW Utrecht
* Postadres:
Postbus 131
3500 AC Utrecht
* Tel.: 030 2866611
* E-mail: inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
* Website: www.hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal

Het Utrechts Archief heeft een collectie van circa 500.000 foto’s. De collectie bestaat al sinds de 19e eeuw. De basis van de omvangrijke beeldcollectie van het Utrechts Archief is gelegd door toenmalig archivaris S. Muller. De collectie bestaat (naast tekeningen, prenten en films) uit foto’s met stadsgezichten en kastelen en landhuizen uit de provincie, de Tweede Wereldoorlog neemt een belangrijke plaats in. Er zijn ook documentaire fotoseries over het sociale leven in de stad. Ook een aantal landelijke thema’s, zoals de Nederlandse Spoorwegen, zijn in het Utrechts Archief te vinden.