Groninger Archieven

Groninger Archieven
* Bezoekadres:
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
* Postadres:
Postbus 30400
9700 RM Groningen
* Tel.: 050 5992000
* E-mail: info@groningerarchieven.nl
* Website: www.groningerarchieven.nl

De Groninger Archieven hebben zo’n 45.000, voornamelijk topografische beelden van Groningen en omgeving. Tevens zijn er laat 19de-eeuwse, begin 20ste-eeuwse negatievencollecties van beroepsfotografen zoals Fr.J. Von Kolkow, A.S. Weinberg, J.G. en P.B. Kramer te bewonderen, evenals werk van de persfotografen P. Boonstra en D. van der Veen.