Voorjaarsledendag 12 april: Symposium bij Rijksuniversiteit Groningen – Geprojecteerde wereld

Symposium Geprojecteerde wereld

Studiedag over glasdia’s, toverlantaarnplaatjes en ander projectiemateriaal in Nederlandse academische en andere erfgoedcollecties. Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de SAE, het Nederlands Fotogenootschap (NFg) en Scherptediepte.

Datum Vrijdag 12 april 2019

Locatie Universiteitsbibliotheek Groningen, Broerstraat 4, Groningen

Tijd 12.00 – 16.30

Verpakking lantaarnplaatjes begin 20ste eeuw

Plaques au Lactate d’argent pour Positifs sur Verre et Projections. Fabrique de plaques au Gélatino-Bromure, “La Parfaite”,  Guilleminot, R. Guilleminot, Boespflug & Cie. 22, Rue de Châteaudun, Paris.

Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/SPA000 SFA004003863

Programma van deze dag      

12.00 – 13.30 Inloop & lunch       

13.30 – 14.45

o Rolf ter Sluis, conservator Universiteitsmuseum Groningen & Historische Collecties UMCG
Over medisch fotografisch materiaal uit de foto- en glasdiacollectie van het UMCG: mogelijkheden en beperkingen voor gebruik in onderzoek en onderwijs.

o Rixt Bosma, gastconservator Stichting Academisch Erfgoed
Glasdia’s in universitaire collecties. Resultaten van een eerste verkenning en mogelijkheden voor toekomstige projecten.

o Katrin Pietsch, Nederlands Fotomuseum
Over conserveringsprojecten die het Nederlands Fotomuseum de laatste jaren heeft uitgevoerd met de grote diversiteit aan glasdia-collecties.

14.45 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.30

o Maartje van den Heuvel, conservator fotografie, Universitaire Bibliotheken Leiden
Over historische projectieapparatuur uit de fotocollectie van de Universiteit Leiden.

o Elisabeth Waagmeester-Wagenaar, Christiaan Huygens Theater
Over hedendaags hergebruik van historisch materiaal: de praktijk van toverlantaarnvoorstellingen in het Christiaan Huygens Theater.

o Paul Lambers, conservator Universiteitsmuseum Utrecht
Unica uit de glasdia-collectie van de Universiteit Utrecht en hun gebruik voor hedendaags onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

16.30 Borrel

Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen,  coll.nr. AM-714-52     Aanmelden voor deze middag op de website van SAE: https://www.academischerfgoed.nl/projecten/symposium-glasdias/