Fotografisch geheugen 94

Thema: ‘Faam’

36 pagina’s, € 9,- incl. portokosten, te bestellen via
voorzitter@fotogenootschap.nl .

Het thema van dit nummer is ontleend aan de gevleugelde godin van het gerucht: Fama. Met haar twee bazuinen blies de Romeinse schone roem en roddel de wereld in. In deze editie steken we de loftrompet over het leger (haast) vergeten fotografen en over de strijdbare pogingen hen uit handen van de vergetelheid te houden.

We openen met een stuk over Laurens Lodewijk Kleijn, een negentiende-eeuwse kunstschilder die in Rome fotografeerde. Een studie naar aan hem gelieerde glasnegatieven maakte het mogelijk om het levensverhaal van deze bijna vergeten kunstenaar te reconstrueren. Daarnaast geeft het onderzoek naar Kleijn meer inzicht in de vroege fotografie in Rome. Van de Romeinse bakermat van Fama vliegen we naar Nederland, waar we neerstrijken bij het beeld van de godin in de tuinen van Paleis Het Loo, een geschenk aan Koning Willem III voor zijn inzet bij de watersnood van 1861. Het water komt ons tot de lippen in de bijdrage over de beeldmakers van de ramp uit 1953, waaraan een batterij fotografen belangeloos (en anoniem) meewerkte. Uiteraard mag de rubriek Speuren in digitale archieven niet ontbreken en besteden wij aandacht aan de Nefito, de Nederlandse film- en toneelalmanak uit de jaren 1930. Stond je daarin, dan was je iemand. Tot slot is er speciale aandacht voor 1000 foto’s, een initiatief dat vakfotografen een verdiend podium biedt, en nog veel meer moois.

Inhoudsopgave:

De loftrompet
door Sara Keijzer

Laurens Lodewijk Kleijn. Een levensgeschiedenis in negatieven
door Malika M’rani Alaoui

De Faam in fotografie
door Mieke Jansen

Ons dagelijks brood. Stichting 1000 foto’s redt het tijdsbeeld van de ondergang
door Jan van der Schans

Uit de anonimiteit. Een zoektocht naar de fotografen van de ramp (1953)
door Els Kerremans

Speuren in digitale archieven. Faam
door Rose Ieneke van Kalsbeek

De Nefito: Who’s who in de Nederlandse filmwereld van de jaren 1930
door Vera de Lange

Verzekeraar of busmaatschappij?
door Ingrid Elferink

Maria Austria, fotojournaliste in hart en nieren. Biografie en de oeuvretentoonstelling
door Martien Frijns