Penningmeester gezocht

In verband met het vertrek van onze penningmeester zijn we per direct op zoek naar een vervanger.

Het gaat om vrijwilligerswerk in een collegiaal bestuur, waarbij iedereen eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.

Voorwaarde voor het invullen van deze functie is dat je werkt bij een van onze leden en dit lid vertegenwoordigt in het bestuur.

De penningmeester heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekening;
  • doen en ontvangen van betalingen;
  • bijhouden van kas- en bankboek;
  • maken van het financieel jaarverslag;
  • bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Henk van Tilburg: tel. 06-15361346 of voorzitter@fotogenootschap.nl.