Nieuw lid – Bedrijfsarchief ANWB

Praatpalen drie generaties. Repro’s archief WW Historisch

Het Nederlands Fotogenootschap heeft een nieuw lid: het Bedrijfsarchief van de ANWB.

De geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB gaat terug tot 1883. Aanvankelijk gestart als belangenbehartiger voor wielrijders, groeide de ANWB al snel uit tot de nationale autoriteit op het gebied van recreatie, toerisme en mobiliteit. Hierbij staan niet alleen de belangen van haar leden centraal, maar is er ook aandacht voor de maatschappelijke context.

Al kort na de oprichting werd besloten tot de aanstelling van een archivaris. Hiermee werd de kiem gelegd voor het op reguliere basis registreren en bewaren van documenten. Het Bedrijfsarchief van de ANWB bevat dan ook veel belangwekkend (voornamelijk fysiek) materiaal waarin de geschiedenis van de organisatie goed naar voren komt.

Het archief en de collecties van de ANWB worden frequent geraadpleegd voor het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van onderzoeken, zowel binnen als buiten de ANWB. Daarnaast worden objecten in bruikleen gegeven ten behoeve van exposities en tentoonstellingen.

Om het archief en de collecties in goede staat te brengen en te houden, wordt door het Bedrijfsarchief het nodige werk verzet. Zo worden documenten die inhoudelijk bij elkaar horen in dossiers samengebracht. Vervolgens geeft een (beschrijvende) inventaris de context aan waar de dossiers en documenten exact over handelen (ontsluiting) en waar ze te vinden zijn (bewaarplaats).

Een bijzondere collectie betreft de objecten (artefacten) die zeer breed van samenstelling is. Zo zijn hier onder meer in te vinden medailles, bewegwijzeringsborden, praatpalen en kleding van de Wegenwacht. Deze artefacten zijn geregistreerd en beschreven.

Naast het archief en de objecten is er ook nog een grote collectie foto’s, dia’s, grammofoonplaten, cassettes, films en video’s. Deze worden geregeld gebruikt voor publicatie in boeken, tijdschriften, het internet en voor televisieprogramma’s.

Tot slot beheert het Bedrijfsarchief de collectie ANWB Uitgaven. Deze omvat alle boeken (reisgidsen), tijdschriften, brochures, kaarten etc. die sinds 1883 door de ANWB zijn uitgegeven. Een belangrijk deel van het verenigingsblad de Kampioen is gedigitaliseerd en via het internet te raadplegen.

Behalve dat het Bedrijfsarchief zich inzet om hetgeen zij al bezit zo goed mogelijk te bewaren, is zij ook actief om het archief en de verschillende collecties aan te vullen met nieuw materiaal. Alleen dan kan verzekerd worden dat over bijvoorbeeld 25 jaar teruggekeken kan worden op dat deel van de geschiedenis van de ANWB. Immers, doordat de eerste archivaris en al diens opvolgers de waarde van documenten en andere zaken inzagen en deze hebben veilig gesteld, kunnen wij heden ten dage nog zien hoe dingen toen zijn gegaan en hoe het er uit zag. Niet alleen het verleden is geschiedenis, maar in feite elke dag!